Vallitsevasta tilanteesta johtuen toimisto suljettu.